Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Maankäyttö- ja palveluohjelma 2023-2027 aikatauluttaa kaavoitus-, rakennus- ja korjaushankkeet

Ylöjärven maankäyttö- ja palveluohjelmaan eli Mapstoon vuosille 2023-2027 voi tutustua sekä asiakirja- että karttamuodossa kaupungin kotisivuilla.

Mapsto koostuu johdantomaisesta tekstiasiakirjasta sekä seitsemästä liitteestä, jotka kokoavat yhteen ja tiivistävät varsinaisen asiakirjan sisällön. Lisäksi Mapston tiedot on viety sähköiseen karttapalveluun.

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma Mapsto kuvaa sitä, miten kaupungin rakennettu ympäristö muuttuu ja kehittyy seuraavan viisivuotiskauden aikana. Rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan muun muassa asuin- ja yritysalueita, liikenneväyliä, ulkoliikuntapaikkoja ja leikkipuistoja.

Mapstoon kootaan alueittain kaupungin olemassa oleva palveluverkko sekä suunnitellut kaavoituskohteet, investointihankkeet ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma.

Investointihankkeet päätetään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi MAPSTO-asiakirjan vuosille 2023-2027 talousarviokokouksessaan 14.11.2022.

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Mapsto 2023-2027 liitteineen

MAPSTO 2023-2027 (pdf)

Mapsto kartalla

Mapsto-sivu