Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Raitiotien Lielahden ja Ylöjärven suunnan tarkentava yleissuunnitelma on valmistunut

Raitiotien tarkentavassa yleissuunnitelmassa Lielahdesta Ylöjärvelle on tarkasteltu pysäkkien määrää ja sijaintia sekä radan sijoittelua katuympäristössä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan 19.12. ja kaupunginvaltuusto 13.2.2023. Tampereen kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmaa alkuvuodesta 2023. 

Lielahti-Ylöjärvi -raitiotien tarkentava yleissuunnitelma on jatkoa Tampereen raitiotien seudulliselle yleissuunnitelmalle. Työ on luonteeltaan tekninen suunnitelma, joka täydentää ja tarkentaa seudullista yleissuunnitelmaa. Suunnitelma ei tähtää raitiotien välittömään rakentamiseen vaan antaa valmiudet asemakaavoitukseen sekä liikenne- ja katuverkon, viherympäristön ja kunnallistekniikan suunnitteluun, jotta raitiotien rakentaminen olisi myöhemmin mahdollista.

Tarkentavassa yleissuunnitelmassa tarkennettiin raitiotien pysäkkien ja radan sijaintia katutilassa sekä ratkaistiin seudullisessa yleissuunnitelmassa auki jääneitä asioita mm. raitiotien risteämistavasta Vaasantien ja pääradan kanssa. Suunnitelmaraportti löytyy Tampereen Ratikka -verkkosivuilta

Vaasantien yli kahdesti, pysäkkiväli 900 metriä

Tarkentavan yleissuunnitelman raitiotie alkaa Hiedanrannasta, jatkuu Enqvistinkatua ja Turvesuonkatua pitkin Lielahden alueen läpi Ylöjärven ja Tampereen kuntarajalle. Lielahden Turvesuolla on tilavaraus raitiotien yönylivarikolle, jonka toteuttaminen voi tulla kyseeseen, jos toiminnallisista tai liikenteellisistä syistä tarvitaan uusi raitiotievarikko.

Suunnitelmassa raitiotie ylittää Vaasantien ja pääradan noin 700 metriä pitkällä sillalla, ja jatkaa sen jälkeen Vaasantien varressa, kunnes siirtyy Mäkkylän jälkeen Mikkolantien keskelle. Raitiotien varrelle on suunniteltu runsaasti uutta maankäyttöä Tampereen Lielahteen ja Ylöjärven Teivon ja Mäkkylän nykyisille peltoalueille. Soppeenmäestä on suunniteltu vilkasta joukkoliikenteen solmukohtaa, jossa voi vaihtaa ratikan ja bussien välillä. Soppeenmäen jälkeen raitiotie ylittää uudelleen Vaasantien ja pääradan sillalla ja jatkaa sitten Kuruntietä pitkin Leijapuistoon.

Suunnitelmaan sisältyy 8 kilometriä raitiotierataa, josta 2,7 kilometriä sijoittuu Tampereen ja 5,3 kilometriä Ylöjärven puolelle. Pysäkkejä tai pysäkkivarauksia sijoittuu ratalinjalle Hiedanrannan pysäkin lisäksi kahdeksan, jolloin keskimääräinen pysäkkiväli on hieman alle 900 metriä. Pitkä pysäkkiväli mahdollistaa kilpailukykyisen matka-ajan ja silti pysäkkien riittävän saavutettavuuden. Ratahaaralla raitiovaunuilla on mahdollista ajaa paikoin 70 km/h nopeudella. Raitiotien keskinopeus pysähtymiset huomioiden on 30,4 kilometriä tunnissa

Tarkentava yleissuunnitelma ei ole sitova eikä raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ole päätetty. Raitiotie edellyttää maankäytön kehittymistä ja tiivistämistä raitiotielinjan ympäristössä ollakseen kannattava. Toisaalta tiivis maankäyttö edellyttää hyviä joukkoliikenneyhteyksiä, jotta kasvava väestömäärä ei ruuhkauttaisi autoliikennettä esimerkiksi Vaasantiellä ja Kuruntiellä.

Raitiotien seuraavana suunnitteluvaiheena on hankesuunnitelma, josta päätetään erikseen. Hankesuunnitelma sisältää kattavat vaikutusarvioinnit ja hyöty-kustannussuhteen laskelmat. Alustavana aikatauluarviona on, että Lielahti-Ylöjärvi -raitiotieradan hankesuunnitelman laatiminen ajoittuisi vuosille 2025–2026, toteutussuunnitelman laatiminen vuosille 2027–2028.

Rakentaminen voisi tällöin ajoittua aikaisintaan vuosille 2029–2032. Sitä ennen tehdään maankäytön, liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan jatkosuunnittelua.

Tampereen Ratikka -verkkosivut

Raitiotie-sivu Ylöjärven kaupungin sivustolla

Havainnekuvassa raitiotie ylittää Vaasantien Ylöjärven ja Tampereen rajalla (kuva WSP Finland).

Päivitys 13.2.2023: Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkentavan yleisuunnitelman aineiston asemakaavoituksen, kunnallistekniikan ja raitiotien jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 13.2.2023.

Lisätietoja

Tampereen Raitiotie Oy
Kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen
050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi 

Tampereen kaupunki
Johtaja Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ylöjärven kaupunki
Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen
puhelin 040 133 4848, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi