Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Teivon-Mäkkylän kaavaehdotus valmistui, ravirata säilyy alueella

Teivon-Mäkkylän alueen yleiskaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee osayleiskaavaehdotusta vuoden viimeisessä kokouksessaan maanantaina 18.12.2023.

Kaavaehdotus lähtee siitä, että Teivon ravikeskus jatkaisi ja monipuolistaisi toimintaansa nykyisellä paikallaan mutta supistetulla alueella. Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Ravirata Oy ovat neuvotelleet aiesopimuksen ravirata-alueen kehittämisestä, ja Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee sopimusta niin ikään 18.12.2023.

Uusi asuinalue Ylöjärven ja Tampereen rajalle

Teivon-Mäkkylän alueelle, Ylöjärven ja Tampereen rajalle suunnitellaan uutta, kaikkiaan noin 5000 uuden asukkaan ja 500-1000 uuden työpaikan kaupunginosaa. Tavoitteena on ilmastoviisas, joukkoliikenteeseen tukeutuva kokonaisuus, jossa palvelut ja laajat virkistysalueet ovat lähellä.

Luonnosvaiheessa kaavavaihtoehtoja oli kaksi: vaihtoehdossa 1 ravikeskus pysyisi alueella ja vaihtoehdossa 2 ravikeskus siirtyisi muualle. Kaavasuunnittelua on pääosin jatkettu luonnosvaihtoehdon 1 pohjalta, jossa raviratatoiminnot säilyvät nykyisellä paikalla mutta pienemmällä alueella. Raviradan pohjois- ja eteläpuolelle on osoitettu rakentamisen alueita. Uutena lisäyksenä on raviradan eteläpuolelle tehty aluevaraus koulua varten.

Junaradan idänpuoleinen ratkaisu noudattaa enemmän vaihtoehtoa 2, jossa maisema- ja kulttuurimaisema-alueet rajautuvat virkistysalueisiin.  Liikenneratkaisuissa on huomioitu kaksoisraiteen yleissuunnittelun alustavia tavoitteita. Ajoneuvoliikenteen yhteystarve on lisätty Keijärventien ja Terätien välille.

Kaavaehdotuksessa on huomioita luonnosvaiheen palautteita, selkeytetty kaavakarttaa, päivitetty kaava-asiakirjoja sekä laadittu muun muassa hulevesiselvitys.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville 20.12.2023 – 31.1.2024 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta pidetään asukastilaisuus Ylöjärven kaupungintalolla torstaina 18.1.2024.

Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavojen laatimista, mikä tulee etenemään vaiheittain. Osayleiskaava toimii sitovana ohjeena asemakaavoja laadittaessa. Asemakaavavaiheessa tullaan laatimaan vielä tarkentavia selvityksiä, kuten esimerkiksi melu- ja tärinäselvityksiä.

Tapahtumakeskus ja raviurheilua

Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Ravirata Oy ovat neuvotelleet aktiivisesti ravirata-alueen tulevaisuudesta sen jälkeen, kun Ylöjärvi osti Teivon sadan hehtaarin maa-alueet Tampereen kaupungilta.

Neuvottelujen tuloksena syntyneen aiesopimuksen tarkoituksena on ilmaista osapuolten tahtotilat Teivon ravirata-alueen kehittämisestä sekä siihen liittyvät toimet. Tampereen Ravirata Oy:n tavoitteena on kehittää Teivosta vetovoimainen ja monipuolinen tapahtumakeskus Ylöjärvelle, ja varmistaa raviurheilun kilpailutoiminnan jatkuminen Teivossa ja Pirkanmaalla.

Osapuolet ovat yhteistyössä neuvotelleet Tampereen Ravirata Oy:n nykyisen noin 30 hehtaarin vuokra-alueen supistamisesta noin 18 hehtaariin.

Teivon alueen kehittäminen ja vapauttaminen kaupungin käyttöön vaiheittain edellyttää olemassa olevien maanvuokrasopimusten uusimista ja alueen jakamista osiin. Nykyiset valmennustallien alueet sekä pysäköintialueet vapautuisivat aiesopimuksen mukaan kaupungin hallintaan vuoden 2026 Kuninkuusravien jälkeen 31.12.2026. Kaviouran, verryttelylenkin, nykyisen katsomoalueen ja tulevan uuden varikkoalueen (yhteensä noin 16,7 ha) osalta tehtäisiin Tampereen Ravirata Oy:n kanssa määräaikainen maanvuokrasopimus päättymään 31.12.2055. Aiesopimuksessa huomioidaan myös Tampereen hevosklinikan toiminnan jatkuminen nykyisellä paikalla, määräaikainen maanvuokrasopimus tehtäisiin sen osalta päättymään 31.12.2055.

Aiesopimuksessa esitetyt toimenpiteet ja niiden aikataulut riippuvat yleis- ja asemakaavoituksesta, ja eteneminen vaatii lainvoimaiset toimielinpäätökset kaupungilta.

Teivon-Mäkkylän yleiskaavan sivu

Lisätietoja

  • Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
  • Kehityspäällikkö Mari Ruissalo, p. 044 486 3124, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi