Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Yhtiömuotoisten tonttien haku käynnissä

Ylöjärven kaupunki on avannut yhtiömuotoisten tonttien haun vuodelle 2023. Haussa on mukana tontteja Työläjärveltä Metsäkylästä, Siltatien alueelta ja Siivikkalasta.

Yhtiömuotoisten tonttien haku järjestetään tänä vuonna kaksivaiheisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa haastatellaan tonteista kiinnostuneet rakentajat ja seuraavassa vaiheessa rakentajat toimittavat alustavan suunnitelman tonttien maankäytöstä.

Ensimmäisen vaiheen hakemus tulee jättää 28.4.2023 kello 15 mennessä. Haastattelut järjestetään huhti- ja toukokuun aikana. Ensimmäiseen vaiheeseen tulee osallistua, jotta pääsee seuraavaan vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa rakentajat toimittavat hakemuksen tavoittelemistaan tonteista. Hakemukseen kuuluu liiteaineistona alustava suunnitelma tonttien maankäytöstä, jolla voidaan arvioida suunnitelman laatutekijöitä. Hakemuslomake toiseen vaiheeseen lähetetään niille, jotka ovat osallistuneet ensimmäiseen vaiheeseen.

Lisätietoja tonttihausta ja hakulomake

Haettavissa 11 tonttia

Tonttihaussa on mukana 11 tonttia. 

Työläjärvi Metsäkylä

Metsäkylän Työläjärven alueelta on haettavissa kolme asuinpientalotonttia. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Rakennusoikeuden arvo on 165 e/k-m2 ja vuosivuokra on 6 prosenttia myyntihinnasta. Tontin kerrosneliömetrihinta muuttuu, jos tontti rajautuu puistoon tai lähivirkistysalueeseen.

>> Lisätietoa Metsäkylän tonteista

Siltatien alue

Siltatien alueelta on jaossa seitsemän tonttia, joista viisi on asuinpientalojen korttelialueen (AP-4) tontteja. Ne soveltuvat rivitalojen ja paritalojen rakentamiseen. Lisäksi jaossa on yksi AR-tontti, joka soveltuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakentamiseen, sekä yksi AKR-tontti, joka soveltuu asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakentamiseen. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Rakennusoikeuden arvo on 165 e/k-m2 ja vuosivuokra on 6 prosenttia myyntihinnasta. Tontin kerrosneliömetrihinta muuttuu, jos tontti rajautuu puistoon tai lähivirkistysalueeseen.

>> Lisätietoa Siltatien tonteista

Siivikkala

Siivikkalasta mukana on yksi tontti kortteli 181:stä. Tontti soveltuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakentamiseen. Tontin rakennusoikeus on 750 k-m2. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Rakennusoikeuden arvo on 200 e/k-m2 ja vuosivuokra 6 prosenttia myyntihinnasta. Tontin kerrosneliömetrihinta muuttuu, jos tontti rajautuu puistoon tai lähivirkistysalueeseen.

>> Lisätietoa Siivikkalan tontista