Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärvelle perustetaan kulttuuriparlamentti – Hae mukaan!

Ylöjärvelle perustetaan kulttuuriparlamentti. Vapaa-aikalautakunta päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan 8.10.2020. Asia sai alkunsa, kun vihreiden valtuustoryhmä teki kulttuuriparlamentin perustamisesta valtuustoaloitteen ja perusteli sitä muun muassa seuraparlamentista saaduilla hyvillä kokemuksilla.

Liikuntajärjestöjen seuraparlamentti on toiminut Ylöjärvellä vuodesta 2015. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Nyt samaa halutaan tarjota kulttuuritoimijoille.

Nyt kulttuuripalvelut kerää ehdotuksia jäsenistä 30.10.2020 saakka.

Nyt perustettavan kulttuuriparlamentin tärkeimpinä tehtävinä on:

  • kulttuuripääkaupunkihankkeen ohjausryhmänä toimiminen
  • kaupungin kulttuurisuunnitelman valmistelu
  • kulttuuriolosuhteiden kehittäminen
  • seurata kaupungin hyvinvointisuunnitelman toteutumista kulttuurin osalta
  • vahvistaa yhdistystoiminnan merkitystä ja tehtäviä osana kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointitoimintaa
  • uusien yhteistyömuotojen kehittäminen
  • muut lautakuntien kulttuuriparlamenttiin lausunnolle tuomat asiat

Kulttuuriparlamentin tarkoitus on tehdä kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia sekä vahvistaa kulttuurin asemaa kaupungissa. Kulttuuriparlamentilla vahvistetaan kaupungin yhteistyötä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa sekä pyritään tarkastelemaan kulttuuria laaja-alaisesti.

Tarkoitus on kehittää kulttuurin asemaa kaupungissa pitkällä tähtäimellä. Toimintaa ohjaavat Pirkanmaan hyvinvointi- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmat. Kulttuuriparlamentti seuraa myös valtioneuvoston asettamien kulttuurin kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumista Ylöjärvellä. Tällä hetkellä niitä ovat lastenkulttuurin ja kulttuurikasvatuksen sekä prosenttitaiteen edistäminen.

Hae mukaan kulttuuriparlamentin jäseneksi

Haluatko mukaan kulttuuriparlamenttiin? Jäsenehdotuksia voi lähettää vapaamuotoisella hakemuksella perusteluineen vapaa-aikajohtaja Minna Vallinille sähköpostitse etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 30.10.2020 saakka.

Mainitse mitä taiteenalaa, järjestöä ja/tai yritystä edustat. Jäsenet kulttuuriparlamenttiin valitaan vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 1.12.2020.

Kulttuuriparlamenttiin kootaan yhdeksän jäsentä. Näistä neljä edustaa kulttuurijärjestöjä, yksi on yritysedustaja, yksi on ammattitaiteilija ja yksi edustaa sote-puolen järjestöä, joka toimii kulttuurihyvinvoinnin parissa ja kaksi on vapaa-aikalautakunnan jäseniä. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijavieraita.

Parlamentin toimikausi on neljä vuotta. Se kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Parlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kulttuurisihteeri toimii kokouksen asialistan valmistelijana ja sihteerinä on kulttuuri- ja markkinointituottaja.