Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven kaupungin YT-neuvottelut käynnistyvät 9.4.2020

Ylöjärven kaupunki on antanut torstaina 2.4.2020 kutsun ja neuvotteluesityksen henkilöstöä edustaville järjestöille kunnallisen yhteistoimintalain mukaisiin YT-neuvotteluihin. Neuvottelut koskevat koronavirustilanteen henkilöstövaikutuksia ja toimenpiteitä Ylöjärven kaupungilla.

Neuvottelut käynnistyvät torstaina 9.4.2020. Neuvottelujakso kestää vähintään 14 kalenteripäivää.

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on selvittää eri vaihtoehdot kaupungin henkilöstöresurssin sopeuttamiseksi tilanteessa, jossa osa kaupungin palveluista on valtioneuvoston linjausten mukaisesti suljettu tai supistettu ja joka heikentää merkittävästi kaupungin taloudellista tilaa.

Ylöjärven kaupunki harkitsee seuraavia tilapäisiä toimenpiteitä:

  • työtehtävien ja virantoimitusvelvollisuuden muutokset
  • henkilöstösiirrot osastojen sisällä ja välillä
  • vuosilomien sekä palkattomien työlomien ja virkavapaiden antaminen
  • korkeintaan 90 päiväksi lomauttaminen sekä osa- että kokoaikaisesti.

YT-neuvottelujen piirissä on alustavan arvion mukaan yhteensä noin 300 työntekijää tai viranhaltijaa seuraavilta toimialoilta tai ammattiryhmistä:

  • kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, koulunkäynnin ohjaajat, iltapäivätoiminta, varhaiskasvatus, suun terveydenhuolto, siivouspalvelut, ruokapalvelut ja kuntouttava työtoiminta.

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvät valtioneuvoston rajoittamistoimet ovat vaikuttaneet monin tavoin Ylöjärven kaupungin toimintaan. Vapaa-aikapalvelujen tilat on suljettu ja pääosa palveluista keskeytetty. Varhaiskasvatuksen lapsista yli 70 prosenttia on kotona ja perusopetuksen oppilaista yli 95 prosenttia on etäopetuksessa. Vaikutukset kaupungin talouteen ovat merkittävät: verotulot vähenevät, sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat, myynti- ja maksutuloja jää kertymättä.

​Poikkeusolojen vuoksi Ylöjärven kaupunki on työnantajana jo tehnyt tiettyjä toimia. Henkilöstöä on siirretty muilta osastoilta perusturvaosastolle. Tarkoituksena on turvata kaupungin kriittiset sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnot takaamalla niille riittävä henkilöstöresurssi poikkeusoloissa. Henkilöstöä on myös palkanmaksun keskeyttämisen piirissä. 

Yhteistoimintamenettelystä säädetään kunnallisen yhteistoimintalain lisäksi työsopimuslaissa sekä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

Kaupunginhallitus 30.3.2020 >>

www.ylojarvi.fi/koronavirus >>