Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven keskustan ideakilpailu ratkesi – voittaja saa kiitosta korkeatasoisesta ja hallitusta kokonaisuudesta

Ylöjärven keskustan ideakilpailun kärkeen nousi helsinkiläisten arkkitehtitoimistojen idearikas ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoinen ehdotus. Työn vahvuus on eri alueiden luonteita vahvistava täydennysrakentaminen. Työssä on runsaasti puurakentamista ja moni-ilmeisiä julkisia kaupunkitiloja sekä arkkitehtuuriltaan näyttävä monitoimitalo. Leijapuiston alue on ratkaistu polveilevana suurkorttelina.

Ideakilpailun tulokset julkistettiin Ylöjärvellä 31.10.2023.

Palkitut työt

1. palkinto, kilpailun voittaja 

“Sidokset” – Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, ARK-house arkkitehdit Oy
Tekijät: Sami Vikström, arkkitehti, Harri Pakarinen, arkkitehti ja Tatu Brummer, visualisoija 

2. palkinto 

”Kitara, taivas ja tähdet” – Oopeaa Office for Peripheral Architecture ja tmi Otto Samuli Heinonen
Tekijät: Anssi Lassila, arkkitehti, professori, Otto Heinonen, arkkitehti, Iida Hedberg, arkkitehti, Isaac Edmonds, arkkitehti ja Katharina Leinonen, arkkitehti (kohtaa tarkennettu toimistotiedon osalta 1.11.2023)

3. palkinto 

”Kolmisointu”
Tekijät: Mikko Siltanen, arkkitehti SAFA, Elina Ahdeoja, arkkitehti SAFA ja Mika Saarikangas, rakennusarkkitehti AMK 

Voittajatyölle myönnettiin 35 000 euron palkinto, 2. sijan saavuttaneelle työlle 20 000 euron palkinto ja 3. sijan saavuttaneelle työlle 15 000 euron palkinto. 

Kilpailussa jaettiin myös kaksi 10 000 euron lunastusta (”Bullerby”: Arkkitehdit Paddar Tossava Oy sekä ”The Neighborhood Junctions”: Atelier Entropic sl, Barcelona, Espanja) ja yksi kunniamaininta (”Ylöjärvi 2030”: Aprt Oy). 

Palkintojenjaon jälkeen palkitut työt asetetaan yleisesti nähtäville Ylöjärven kaupungintalon aulaan (ma-pe klo 9-15) ja myöhemmin pääkirjastoon. Kilpailutöiden arviointiin voi tutustua tarkemmin alla liitteenä olevasta arvostelupöytäkirjasta.

Ideakilpailun järjestivät Ylöjärven kaupunki ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailu oli avoinna 15.3.- 12.6.2023. Tuomaristo työskenteli ajalla 16.6.-21.9.2023. Kilpailuun hyväksyttiin 26 työtä. 

Tuomaristo tyytyväinen

Tuomaristo oli tyytyväinen ideakilpailun antiin ja ehdotusten laatuun. Kilpailutöissä oli tarkasteltu Ylöjärven Leijapuiston, kaupungintalon lähialueen ja pääradan varren kehittämisen mahdollisuuksia kilpailun hengen mukaisesti erittäin monipuolisesti. 

Töissä oli kiinnitetty huomiota muun muassa asumisen, liiketilojen ja pysäköinnin sijoitteluun ja määrään, erilaisiin asumisratkaisuihin, monitoimitalon sijaintiin sekä julkisiin katutiloihin, aukioihin ja puistoihin. Pääradan junaseisake ja kevyen liikenteen ylitys olivat niin ikään tärkeä osa kokonaisuutta. Uusien asukkaiden määrä vaihteli ehdotuksissa välillä 700–1100. 

–  Kilpailun anti oli runsas ja monipuolinen. Olen ilahtunut sekä töiden laadusta että määrästä. Ehdotusten arviointiin käytettiin merkittävästi aikaa, mutta lopulta kärkityöt erottautuivat edukseen melko selkeästi. Ideakilpailun työt muokkasivat myös omaa ajatteluani: kilpailuun lähdettäessä ajattelin monitoimitalon tulevan aikanaan Leijapuistoon, mutta nyt on kirkas ajatus siitä, että toteutuessaan sen paikka on kaupungintalon aukion laidalla, jossa se tekee Räikän alueesta entistä vetovoimaisemman, luonnehtii tuomariston puheenjohtaja, Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juho Ojares

Kilpailuehdotusten tarjoamien ratkaisujen kirjo alueen jatkosuunnittelulle on laaja. 

–  Kilpailun tulos antaa meille erinomaiset lähtökohdat alueen kehittämiselle. Tavoitteenamme on elinvoimainen keskusta, jossa eri toiminnot, kuten liikenne, kauppa, asuminen ja vapaa-aika, tukevat luontevasti toisiaan, tiivistää kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen

Kilpailu antaa suuntaa kaupunkikuvalle 

Ideakilpailun tarkoituksena oli visioida Ylöjärven keskustaan täydennysrakentamisen ja kaupunkirakenteen kehittämisen ratkaisuja. Kilpailussa saatiin suuri määrä kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoniselta laadultaan onnistuneita ehdotuksia. 

Kilpailualueen jakautuminen kolmeen luonteeltaan erilaiseen alueeseen – Leijapuistoon, kaupungintalon lähialueeseen ja pääradan varteen – muodosti erityisen haasteen. Osoittautui, että kilpailua ei ollut mahdollista ratkaista yhdellä kaupunkikuvallisella ratkaisulla. Yksikään ehdotus ei tarjonnut sellaista ratkaisua, jossa kaikki kolme osa-aluetta olisivat otettavissa suoraan asemakaavatyön pohjaksi. Eri osa-alueiden kehityksen suuntaviivat kuitenkin hahmottuivat kilpailun myötä. 

Kehittäminen jatkuu asemakaavatyönä 

Seuraava askel Ylöjärven keskustan kehittämisessä on asemakaavatyön eteneminen. Kaavatyössä kilpailuideoita hiotaan ja tarkennetaan. Kaavoituksessa hyödynnetään myös kaupunkilaisten viime kesänä antamaa palautetta kilpailutöistä. 

Asemakaavatyön edetessä asukkailla on jälleen mahdollisuus kommentoida kilpailun pohjalta valmisteltuja kaavaratkaisuja, kun ne laitetaan nähtäville. Asemakaavamuutokset laaditaan useana erillisenä kaavana, ensin kaupungintalon aukion ja Leijapuiston alueille ja sen jälkeen junaseisakkeen alueelle. 

Yksityisten omistamien tonttien Asemantie 1 ja Asemantie 2 asemakaavamuutoksia ei ole aikataulutettu. Yksityisten omistamilla alueilla asemakaavamuutokset käynnistyvät kaupungin maanhankinnan tai yksityisten esittämien kaavoitusaloitteiden kautta. 

Lisätietoja ja arvostelupöytäkirja

Kilpailutyöt:
Kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen, arkkitehti SAFA, p. 041 730 6109, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

Kaavoitusohjelma:
Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

Hankekaavoitus:
Kehityspäällikkö Mari Ruissalo, p. 044 486 3124, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

Arvostelupöytäkirja (pdf)

www.ylojarvi.fi/ideakilpailu >

Kuvia kilpailutöistä

Jokainen kilpailutyö sisälsi useita havainnekuvia, alle on koottu poimintoja palkituista töistä. Kaikki ideakilpailuun osallistuneet työt esitellään arvostelupöytäkirjassa. 

Havainnekuva monitoimitalosta

1. palkinto, ”Sidokset”, kaupungintalon aukio, monitoimitalo oikealla

Havainnekuva asuinalueesta

1. palkinto, ”Sidokset”, Leijapuisto,

Havainnekuva kaupungintalon aukiolta, monitoimitalo oikealla

2. palkinto, ”Kitara, taivas ja tähdet”, kaupungintalon aukio, monitoimitalo oikealla

Havainnekuva taajamasta

3. palkinto, ”Kolmisointu”, pääradan varsi

Havainnekuva katunäkymästä, monitoimitalo edessä

Lunastettu työ, ”Bullerby”, katunäkymä, monitoimitalo edessä vasemmalla

Havainnekuva asuintaloista lammen rannalla

Lunastettu työ, ”The Neighborhood Junctions”, Leijapuisto

Havainnekuva asuinalueesta ja kevyen liikenteen sillasta

Kunniamaininta, ”Ylöjärvi 2030”, aseman seutu

Ryhmäkuva

Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Ylöjärven kaupungintalolla 31.10.2023. Ryhmäkuvassa kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, kilpailun tuomaristo sekä voittajatyön laatineet arkkitehdit Sami Vikström ja Harri Pakarinen.