Hyppää sisältöön

Huoltajan tietopankki

Tälle sivulle on koottu huoltajalle hyödyllisiä tietoja varhaiskasvatuksesta.

Viestintä

Päikky-sovellus on pääasiallinen viestinnän väline varhaiskasvatuksessa. Se mahdollistaa huoltajien ja varhaiskasvatuspaikan välisen viestinnän. 

Sähköisen asioinnin kautta voit mm. toimittaa tulotietoja, irtisanoa varhaiskasvatuspaikan ja ilmoittaa lapsen esiopetukseen. 

Turvallisuus ja tietojärjestelmien tietosuoja

Turvallisuuden perustasosta ja laatukriteereistä varhaiskavatuksessa voit lukea Turvallisuus-sivulta.

Henkilötietojen käsittelystä varhaiskasvatuksessa voit lukea Tietosuoja-sivulta. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä.

Ravitsemus

Päiväkoteihin toimitetaan ruoka kaupungin ruokapalvelun kautta. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koordinoiman Oiva-valvontajärjestelmän kautta elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tiedot valmistuskeittiöistä löydät Valmistuskeittiöt-sivulta.

Ohjeita ja lomakkeita erityisruokavalioiden ilmoittamiseen voi kysyä päiväkodista tai terveydenhuollosta. Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue.

Päiväkotien ja koulujen ruokalista 2023 (pdf)

Vakuutukset

Kaupunki on vakuuttanut hoitolapset tapaturmien varalta If-vakuutuksessa. Tapaturmasta päiväkoti täyttää aina tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle sekä lisäksi sisäisen ilmoituksen yhdessä huoltajien kanssa. Tapaturman sattuessa aina mietitään ratkaisuja, miten turma oltaisiin voitu estää. 

Lapsen sairastuessa

Lapsen tulee olla terve tullessaan varhaiskasvatukseen. Sairaan lapsen hoitopaikka on kotona. Kuumesairauden jälkeen edellytetään yhtä kuumetonta päivää ennen hoitoon palaamista. Epidemioiden aikana on käytössä tehostetut toimenpiteet. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oikeus kirjoittaa todistus huoltajille, jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän. Huoltajien tehtäväksi jää selvittää, hyväksyykö heidän työnantajansa todistuksen.Tietoa lasten sairauksista löydät Terveyskylän-sivuilta.

Lääkehoitosuunnitelma
Lapsen tarvitessa säännöllistä lääkitystä pitkäaikaiseen sairauteensa, tehdään yhdessä huoltajien, henkilöstön ja hoitavan tahon kanssa lapselle lääkehoitosuunnitelma. Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma (pdf).

Loma-aikojen järjestelyt

Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen lapsimäärät vähenevät. Hiljaisina viikkoina päiväkodit supistavat toimintaansa ja päiväkotien henkilöstö ja perhepäivähoitajat pitävät vuosilomiaan.

Varhaiskasvatusta tarjotaan kuitenkin kaikille sitä tarvitseville. Ryhmiä ja toisiaan lähinnä olevien päiväkotien toimintaa voidaan kuitenkin yhdistää. Päiväkodit tiedottavat aukiolomuutoksista heti, kun huoltajat ovat kirjanneet lasten läsnä- ja poissaolot Päikky-ohjelmaan.

Muistutus varhaiskasvatustoiminnasta

Varhaiskasvatustoiminnan laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä huoltajalla on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus tehdä muistutus toiminnasta. Ensisijaisesti tyytymättömyys tulee aina ensin ottaa puheeksi yksikön henkilökunnan tai esimiehen kanssa ratkaisun löytämiseksi.
Muistutus kirjataan ja siihen vastataan kohtuullisessa ajassa. 

Täytä muistutus varhaiskasvatustoiminnasta-lomake. Lomake ohjautuu varhaiskasvatuksen johtajalle.

Ohjaavat suunnitelmat ja käsikirjat

Kulttuuripalveluiden, varhaiskasvatuksen ja kirjastopalveluiden toteuttaman kulttuurikasvatussuunnitelman löydät Kulttuurikude-sivulta

Päivitetty: 4.1.2023