Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2023: Ylöjärvi panostaa kasvuun

Kaupunginjohtajan ehdotus Ylöjärven vuoden 2023 talousarvioksi on valmistunut. Kaupunginhallitus tekee talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuustolle 31.10.2022. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11.2022. 

Talousarvioesityksen yhteenveto 

 • Veroprosentti 7,86
 • Kiinteistöverot, ei muutoksia
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
  • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41
  • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00
  • Rakentamattoman asuinpaikan kiinteistöveroprosentti 3,00
 • Vuosikate 13,2 milj. € eli 390 €/asukas
 • Tilikauden ylijäämä 2,3 milj. €
 • Investoinnit (netto) 24,8 milj. €
 • Lainamäärä 102,9 milj. € eli 3 036 €/asukas

Ylöjärven kaupungin budjetin koko puolittuu vuodesta 2022, kun sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen liittyvät tehtävät ja eurot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle. Tämä avaa mahdollisuuden keskittyä aiempaa vahvemmin opetuksen ja vapaa-aikapalveluiden kehittämiseen sekä kaupungin elinvoiman edistämiseen. 

Talousarvio sisältää 30 uutta vakanssia. Näistä varhaiskasvatukseen kohdentuu 16, peruskoulutukseen neljä ja vapaa-aikapalveluihin viisi. 

Investointivauhtia kiihdytetään edelleen. Kunnallistekniikkaa rakennetaan laajasti ja isot kouluhankkeet jatkuvat. Siltatien koulussa käynnistyy lukuvuosi elokuussa ja Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus ja laajennus käynnistyvät. Harrastus- ja virkistyspaikkoja rakennetaan lähivuosina edelleen runsaasti. Liikunnan harrastamisen mahdollisuudet paranevat muun muassa Siltatien koulun urheilukentän rakentamisen myötä. 

Vuoden 2022 kunnallisveroprosenttia leikataan hyvinvointialueuudistukseen liittyen 12,64 prosenttiyksiköllä, jolloin vuoden 2023 veroprosentiksi määrittyy 7,86. Leikkaus toteutetaan kaikille kunnille samansuuruisena. Talousarvioesitys ei sisällä veroperustemuutoksia. 

Ylöjärven kaupungin nettomenot vuonna 2023 ovat 92,2 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 13,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 2,3 milj. euroa. 

Talousarvioesitys sisältää varauksen hankkeiden välirahoittamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ylöjärveläisellä yhdistyksellä on mahdollista jatkossa hakea kaupungilta välirahoitusta julkisen viranomaisen rahoittaman hankkeen toteuttamisen tueksi. 

Vuodelle 2023 ennakoidaan 200 asukkaan väestönkasvua. Vuoden lopussa ylöjärveläisiä olisi 33 933 eli väestönkasvu olisi 0,6 prosenttia. 

Lähivuosien merkittävimmät investoinnit 

Esitetyt investoinnit ovat 24,8 milj. euroa vuonna 2023, 26,8 milj. euroa vuonna 2024 ja 22,1 milj. euroa vuonna 2025.                            

Talonrakennusinvestoinnit                            

 • Siltatien koulu 18,3 M€
  • Vaihe 1 ja 2 (2022-2024) alakoulu ja liikuntahalli
  • Vaihe 3 (2025-2027) yläkoulu
 • Vuorentaustan yläkoulun saneeraus ja laajennus 12,4 M€ (2023-2025)
 • Vuorentaustan uusi päiväkoti ja alakoulu, yhteistyöhanke (2025-2026)
 • Kurun yhtenäiskoulu, alakoulu uudisrakennus, yläkoulu siirtokelpoisena 6,6 M€ (2024-2025)
 • Vahannan uusi päiväkoti, siirtokelpoinen (2025) 

Kunnallistekniset investoinnit                            

 • Siltatien uudet vaiheet 4 ja 5 yhteensä 1,6 M€ (2023-2025)
 • Teivo3-yritysalue 0,7 M€ (2023-2024)
 • Asuntilantien-Kuruntien kiertoliittymä ml. liittyvät kadut ja Kuruntien (Veittijärven koulun) alikulku 5 M€ (2022-2025) 
 • Vaasantien-Pallotien valoliittymä 0,7 M€ (2023-2026)
 • Prisman liikennejärjestelyt 1,3 M€ (2023-2025)
 • Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue 5,4 M€ (2023-2026)
 • Leppästentien asuinalue 2,2M€ (2023-2025)
 • Mt2774:n kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Susikiventie – Rantaniementie 1,2 M€ (2023-2024)

Yleisten alueiden investoinnit                            

 • Siltatien koulun kentät 1,5 M€ (2022–2025); täysimittainen pesäpallokenttä
 • Kuntoportaat Lamminpään majan alueelle 140 000 € (2026)
 • Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto 0,7 M€ (2024–2025)
 • Aronrannan virkistysalueen kehittäminen 1,5 M€ (2025–2027)

Kaavoitushankkeet                            

Asemakaavoitus:

 • Siltatie: 4.-5. vaiheet 2021-2023
 • Siivikkala: Leppästentie 2022, koulun pohjoispuolen laajennus 2024-2025 
 • Keskusta: Leijapuiston ja muiden keskusta-alueiden kehittäminen, asemakaavat 2021-2023, suunnittelukilpailun järjestäminen 2022-2023
 • Raitiotien edellyttämä asemakaavoitus 2022-2026
 • Metsäkylä: asemakaavan laajennus 2024-2026
 • Yritysalueet: Teivo 3 -yritysalueen asemakaavoitus 2021-2022, Kolmenkulman yritysalueen asemakaavoitus 2023-2024​
 • Kuru: keskustan asemakaavan uudistaminen 2022-2024 

Osayleiskaavoitus:

 • Teivon-Mäkkylän osayleiskaava valmiiksi 2022-2023
 • Kolmenkulman osayleiskaava (yritystoiminta) 2022-2023
 • Asuntilan-Siivikkalan osayleiskaava muutos (tieyhteys ja asuminen) 2022-2023
 • Vuorentaustan läntisen alueen osayleiskaava 2023-2025
 • Strateginen yleiskaava 2022–2025
 • Siivikkalan osayleiskaavan uudistaminen 2024-2027 

Lisätietoja 

 • Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848
 • Talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540

www.ylojarvi.fi/talous