Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginvaltuusto hyväksyi arviointikertomuksen, henkilöstökertomuksen sekä tilinpäätöksen 2023

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 useita vuotta 2023 koskevia raportteja.

Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa se arvioi, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, onko toiminta ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Arviointivuonna erityinen painopiste oli teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alainen toiminta.

Arviointikertomus (kaupunginvaltuusto 10.6.2024)

Tarkastuslautakunta

Henkilöstökertomus 2023

Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen työväline, joka sisältää tietoja ja tunnuslukuja henkilöstövoimavarojen määrästä, rakenteesta ja näiden muutoksista. Henkilöstökertomuksen tietoja käytetään apuna henkilöstösuunnittelussa, johtamisessa ja kehittämisessä. Henkilöstökertomus laaditaan vuosittain ja se täydentää kaupungin tilinpäätöstä.

Ylöjärven kaupunki on iso työnantaja. Vuoden 2023 lopussa kaikkien palvelussuhteiden lukumäärä oli 1 465. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 1 112.

Henkilöstökertomus (kaupunginvaltuusto 10.6.2024)

Tilinpäätös 2023

Vuosi 2023 oli kunnille ensimmäinen vuosi sote-uudistuksen jälkeen. Ylöjärven kaupungin tilikausi 2023 oli odotettua parempi. Tilikausi toteutui huomattavasti alkuperäistä talousarviota parempana. Vuoden 2023 tulos oli 4,5 miljoonaa euroa ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,6 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli 1,2 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 2,3 miljoonaa euroa.

Tiedote tilinpäätöksestä 2023

Tilinpäätös (kaupunginvaltuusto 10.6.2023)