Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginvaltuusto päätti asettaa tilapäisen valiokunnan

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.6.2023 asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen mahdollista erottamista koskevaa asiaa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 37 – 11, tyhjiä 3, poissa 0.

Kaupunginvaltuusto valitsi tilapäiseen valiokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen (alla suluissa). Kaupunginvaltuusto nimesi varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kokoonpano

  • Tapani Tienari, kok., pj. (Jenni Kulmala, kok.)
  • Heidi Koivisto-Haataja, sd., vpj. (Pekka Kuisma, sd.)
  • Juha Alhamo, ps. (Juha Tuominen, ps.)
  • Esa Toikkonen, kesk. (Riitta Koskinen, kesk.)
  • Jussi Kytömäki, vihr. (Tiia Lipsonen, vihr.)
  • Johanna Talasmäki, vas. (Aki Leppänen, vas.)
  • Marika Pätäri, kd. (Nina Alanen, kd.)

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Ylöjärven kaupungin kirjaamoon jätettiin 24.5.2023 aloite kaupunginvaltuustolle kuntalain pykälien 34-35 mukaisen menettelyn aloittamiseksi. Aloitteessa pyydetään kaupunginhallituksen toimintaedellytysten ja luottamuksen palauttamiseksi kaupunginvaltuustoa arvioimaan kuntalain 34. pykälän mukaan luottamushenkilön erottamista kaupunginhallituksesta kesken toimintakauden aloitteessa esitetyin perustein.  Aloitteessa pyydetään kaupunginvaltuustoa asettamaan tilapäinen valiokunta (kuntalain 35. pykälä) valmistelemaan asiaa. 

Aloitteen on allekirjoittanut 27 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Lisäksi 2 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua ovat ilmaisseet sähköpostitse kannatuksensa aloitteelle.

Kaupunginvaltuusto 12.6.2023: Aloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta

Tilapäisen valiokunnan esityslistat ja pöytäkirjat
(Linkki lisätty valiokunnan työskentelyn alettua.)