Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kuntien kulutuksen hiilijalanjäljestä aikaisempaa tarkempaa tietoa

Ylöjärveläisten kulutuksen hiilijalanjälki vuodelta 2022 on laskettu Kulma-mallilla. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on keskeistä korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla energiamuodoilla sekä panostaa energiatehokkuuteen ja energiansäästöön. Katse tulisi kuitenkin jo kääntää myös kulutuksesta aiheutuviin päästöihin. Kuntien ja kaupunkien päästökehitystä tarkasteltaessa päästöt ovat olleet viime vuosina laskusuunnassa. Vastaavaa kehitystä ei valitettavasti kulutuksen päästöjen osalta ole ollut havaittavissa. Luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kulutuksen aiheuttamista päästöistä on toki ollut saatavilla myös huomattavasti rajallisemmin.

Ylöjärven kaupunki on selvittänyt kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2022. Laskenta toteutettiin Kulma-hankkeessa, johon Ylöjärven lisäksi osallistui 19 muuta kuntaa.

Kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruoasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta.

Ylöjärven kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 8,04 t CO2-ekv asukasta kohden. Energiankulutus ja liikkuminen tuottavat molemmat noin neljänneksen kulutusperusteisista päästöistä, liikkuminen sekä tavaroiden ja palveluiden kulutus puolestaan noin viidenneksen molemmat. Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaan vuoden 2015 tietoihin perustuneeseen laskentaan verrattuna Ylöjärven kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet jonkin verran. Muihin tässä laskennassa mukana olleisiin kuntiin verrattuna Ylöjärvi sijoittuu hieman puolen välin paremmalle puolelle.

Kulmahankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Laskentamenetelmän kehitystä tuki hankkeen asiantuntijaverkosto, johon osallistui edelläkävijäkuntien edustajien lisäksi asiantuntijoita useista alan asiantuntijaorganisaatioista. Ruoankulutuksesta aiheutuvien päästöjen laskennan mahdollisti yhteistyö S-ryhmän kanssa.

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista löydät Sitowisen verkkosivuilta.  

>> Kulma-hankkeen raportti (pdf)