Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Maunussuon vanhalla täyttöalueella ei havaittu pilaantunutta maata

Ylöjärvellä tutkittiin kesällä 2022 osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa maaperän, pohjaveden ja pintaveden mahdollista pilaantuneisuutta Maunussuon täyttöalueella. Samassa yhteydessä myös Ahveniston vedenottamolta otettiin näytteet.

Tutkimukset olivat jatkoa vuonna 2021 tehdyille tutkimuksille, sillä vuonna 2021 riskejä ei saatu tarpeeksi luotettavasti selvitettyä. Maunussuon vanhalle täyttöalueelle on ajettu täyttömaata ennen vuotta 1975. Alueella havaittiin vuoden 2021 tutkimuksissa muun muassa erikokoisia betonipaloja.

Tutkimusten tavoitteena oli tuottaa tietoa alueen ympäristön tämänhetkisestä tilasta ja ennen kaikkea pienentää epävarmuuksia, joita jäi vuoden 2021 tutkimusten jälkeen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä oli saada rajattua betonipalojen esiintymisaluetta sekä selvittää maaperän puhtaus betonia sisältävän täytön seasta ja alapuolelta. Vesinäytteitä otettiin nyt toinen kierros, mikä lisää tulosten luotettavuutta vesien osalta.

Tutkimusalueella ei havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat alueella ympäristö- ja terveysriskiä. Näin ollen haitta-aineiden osalta ei ole puhdistus- tai tarkkailutarvetta. 

Lisätietoja:

  • Kunnossapitopäällikkö Jari Koskinen, p. 050 390 4702, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
  • Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi