Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Mikko Saarelan muistometsän kauppakirja allekirjoitettiin

Mikko Saarelan muistometsäalueen myynti Luonnonperintösäätiölle on toteutunut. Ylöjärven kaupunki ja säätiö allekirjoittavat kauppakirjan torstaina 23.1.2020.

Ylöjärven kaupunki myi Luonnonperintösäätiölle 14,24 hehtaaria metsää Mastosvuorelta Asuntilan pohjoispuolelta. Kauppahinta oli 49 000 euroa.

Luonnonperintösäätiö hakee muistometsälle pysyvän lakisääteisen rauhoituksen. Muistometsä rajoittuu Ylöjärven kaupungin omistamaan jo suojeltuun, noin 10 hehtaarin suuruiseen alueeseen.

Mastosjärven tuntumassa oleva muistometsä sijaitsee muutaman kilometrin päässä Ylöjärven keskustasta. Alue on kallioista ja puustoltaan moni-ilmeistä. Osassa metsää kasvaa nuorta luonnontilaista männikköä, mutta notkelmissa on myös vanhempia kuusia, haapoja ja koivuja.

Mikko Saarela (16.1.1958-11.1.2019) oli ylöjärveläisen Eppu Normaali -yhtyeen alkuajan basisti ja biisintekijä; myös yhtyeen nimi oli Saarelan ehdotus. Saarela oli koulutukseltaan biologi ja hänet tunnettiin luonnonystävänä.

Ajatus muistometsästä syntyi Saarelan opiskeluaikaisten ystävien kesken. Yhteistyössä Saarelan lesken kanssa he käynnistivät Luonnonperintösäätiö sr:n kautta keräyksen, jonka tavoitteena on perustaa luonnonsuojelualue, joka kantaa nimeä Mikko Saarelan muistometsä. Säätiön keräys jatkuu vielä jonkin aikaa, sillä tähänastinen keräyssumma ei kata koko kauppahintaa (keräys on päättynyt – päivitetty 20.5.2020). Alkupääoma keräykseen saatiin keväällä 2019 pidetystä muistokonsertista, jossa esiintyi mm. Eppu Normaali.


Kauppakirjan allekirjoittivat toiminnanjohtaja Anneli Jussila Luonnonperintösäätiöstä ja maankäyttöinsinööri Harri Lehen Ylöjärven kaupungilta. Tilaisuudessa olivat läsnä myös Juha Torvinen ja Aku Syrjä Eppu Normaalista sekä kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto.

Luonnonperintösäätiö: Mikko Saarelan muistometsä
www.ylojarvi.fi/eppunormaali

”Ylöjärven seudun metsät olivat Saarelan nuoruuden maisemia, joissa retkeily oli hänelle sydämen asia. Uusi suojelualue sijoittuu hiljaiselle seudulle Mastosjärven itärannalle ja ympäröi osittain sinne jo aiemmin perustettua suojelualuetta. Saarelan muistometsän koko on reilu 14 hehtaaria, ja yhdessä viereisen suojelualueen kanssa se muodostaa noin 25 hehtaarin suojellun kokonaisuuden. Maastonmuodot vaihtelevat kallioista niiden välisiin notkelmiin ja pieniin laaksoihin. Puusto on monipuolista vaikka ei kaikin osin vielä ikivanhaa. Osassa metsää kasvaa luonnontilaista männikköä, rehevissä notkelmissa humisee myös vanhempia kuusia, haapoja ja koivuja. Mastosvuoren suojelualue, joka jää Mikon muistometsän ”syliin”, on puolestaan varjoista vanhaa kuusikkoa.” Luonnonperintösäätiö