Varhaiskasvatuspalvelut

Ylöjärven varhaiskasvatuspalveluja ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus sekä palveluseteli niihin päiväkoteihin, jotka kaupunki on hyväksynyt palvelusetelipalvelun tuottajiksi. Rinteen ja Kurun päiväkodeissa tarjotaan ympärivuorokautista vuorohoitoa. Viljakkalassa Onnimannin päiväkodissa on mahdollisuus ilta- ja lauantaihoitoon. Ylöjärven varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta ja esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta.Lisäksi varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat lastenhoidon tuet (kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki) joita haetaan KELA:sta.

Ylöjärven varhaiskasvatus pohjautuu paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa kuvataan tarkemmin toteutettavia periaatteita ja toimintatapoja. Painotamme toiminnassamme erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja koska ne ovat perusta ihmissuhteille. Hyvät taidot edistävät oppimista sekä tukevat mielenterveyttä ja hyvinvointia. Lasten kanssa tunne-ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan arjen tilanteissa sekä ohjatuissa pienryhmissä erilaisten menetelmien avulla. Henkilöstö tukee lasten kaveritaitoja.

Keskeistä toiminnassamme on lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuuleminen ja aloitteisiin vastaaminen. Näin vahvistamme lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Huoltajille tarjoamme myös mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja arvioida varhaiskasvatuksen toimintaan.

Varhaiskasvatuksessa painotamme vuorovuosin lasten liikunta- ja ruokakasvatusta. Tämä on kirjattu myös Ylöjärven hyvinvointikertomukseen.

Varhaiskasvatuspalveluista ja -paikoista ja saa lisätietoja päiväkodin johtajilta ja aluejohtajilta.
Tarkempaa tietoa kaupungin tarjoamista varhaiskasvatuspalveluista saatte palveluohjausnumerosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ylojarvi.fi

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
(tietoa tarjoamistamme palveluista)
p. 040 133 1469 ma-pe klo 9 - 12                                  
varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ylojarvi.fi

Alla olevasta kuvalinkistä pääset tutustumaan uuteen varhaiskasvatuksen esitteeseen:


Sivu päivitetty 13.10.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi