Varhaiskasvatuspalvelut

Ylöjärven varhaiskasvatuspalveluja ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus sekä palveluseteli niihin päiväkoteihin, jotka kaupunki on hyväksynyt palvelusetelipalvelun tuottajiksi. Rinteen ja Kurun päiväkodeissa tarjotaan ympärivuorokautista vuorohoitoa. Viljakkalassa Onnimannin päiväkodissa on mahdollisuus arkisin iltahoitoon. Ylöjärven varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta ja esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat lastenhoidon tuet (kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki) joita haetaan KELA:sta.

Ylöjärven varhaiskasvatus pohjautuu paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa kuvataan tarkemmin toteutettavia periaatteita ja toimintatapoja. Painotamme toiminnassamme erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja koska ne ovat perusta ihmissuhteille. Hyvät taidot edistävät oppimista sekä tukevat mielenterveyttä ja hyvinvointia. Lasten kanssa tunne-ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan arjen tilanteissa sekä ohjatuissa pienryhmissä erilaisten menetelmien avulla. Henkilöstö tukee lasten kaveritaitoja.

Keskeistä toiminnassamme on lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuuleminen ja aloitteisiin vastaaminen. Näin vahvistamme lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Huoltajille tarjoamme myös mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja arvioida varhaiskasvatuksen toimintaan.

Varhaiskasvatuksessa painotamme vuorovuosin lasten liikunta- ja ruokakasvatusta. Tämä on kirjattu myös Ylöjärven hyvinvointikertomukseen.

Lue varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita

Tarkempaa tietoa kaupungin tarjoamista varhaiskasvatuspalveluista ja -paikoista saatte palveluohjausnumerosta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ylojarvi.fi

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
p. 040 133 1469 ma-to klo 9 - 11  
Mikäli puheluun ei vastata ja palveluajan ulkopuolella voi tarvittaessa laittaa sähköpostia:                         varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ylojarvi.fi


Sivu päivitetty 30.3.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi