Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Taidetoiminta sukupolvia yhdistämässä

Ylöjärvellä on alkanut tänä syksynä uusi viikoittain vanhusten palvelukeskuksessa kokoontuva taideryhmä nimeltään Nollasta sataan.

Ryhmästä vastaavat yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kulttuuripalveluista yhteisötaiteilija Tuuli Pollari ja lasten- ja nuorten taiteen perusopetusta tarjoavan kuvataidekoulu Piirron opettaja, taidekasvattaja Elina Lind. Taideryhmän nuorimmat harrastajat ovat 9-vuotiaita ja vanhimpien harrastajien ikä lähentelee 100 vuotta. Yläikärajaa ei ole.

Ryhmän työskentely sopeutetaan kuvataidekoulu Piirron opetussuunnitelmaan. Lapset tulevat harrastamaan ryhmässä kuvataidetta tavoitteellisen taiteen perusopetuksen suunnitelman mukaisesti. Kokeilun jälkeen lapset voivat jatkaa Kuvataidekoulu Piirron oppilaina ikätasoryhmissään. Tiuravuoren palvelukeskuksen asiakkaille Nollasta sataan -kuvataideryhmä on kulttuuripalveluiden tarjoama, osallistujien erityistarpeet huomioiva ja saavutettavaksi tehty mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taideharrastamiseen. Ryhmä kokoontuu Tiuravuoren palvelukeskuksessa 14 kertaa syksyn aikana.

Vieraasta rinnakkaiseen, havaintoja taiteen ääreltä

Kokoontumisia Nollasta sataan -taideryhmällä on takana nyt neljä kertaa. ”Mä luulin, että täällä on vain ala-ikäisiä!” totesi eräs ryhmään osallistunut lapsi ensimmäisellä kokoontumiskerrallamme. Kommentti herätti hilpeyttä ”ylä-ikäisten” keskuudessa.

”Kuvataideryhmä 0-100 alkoi molemmin puoleisella kummastuksella. Lapsille palvelukeskuksen ympäristö ja rollaattorien kanssa kulkevat vanhukset olivat asia, joita piti ensin tarkkailla aivan rauhassa. Lasten työskentelylle varattu pöytä oli erillään. Taiteen tekemisestä saatiin nopeasti väylä, jota kulkiessa muut ihmetykset jäivät taka-alalle. Ei ehtinyt olla hämmentynyt, kun sai miettiä ja tehdä omaa teosta. Kun työt olivat valmiina, varovasti kiersimme katsomassa toistemme teoksia. Ensimmäinen silta oli syntynyt.

Muutaman kerran jälkeen taidetilassamme oli jo hulinaa. Huoneilmassa tuoksui voimakkaasti materiaaliksi tuotu minttu ja pöydän alla vilistivät vierailemassa olevat koirat. Pöydät on yhdistetty ja aseteltu niin, että kaikki näkivät toisensa. Yhteisenä havaintona on ollut, että jokaiseen työhön pitää laittaa nimi, sillä yhdellä katsomalla ei erota minkä ikäinen taiteilija on ollut.

Palvelukeskusympäristö tuo mukanaan tekijöitä, joita kuvataidekoulussa ei ole. Mukana tulee hoitajia, heidän läsnäolonsa on toiminnan edellytys. Toisaalta, hoitajien taidekäsitykset vaikuttavat taideryhmäläisten teoksiin koska monia pitää auttaa.”

Elina Lind, taidekasvattaja

”Olen kehittänyt monenlaisia sukupolvia yhdistäviä taidekohtaamisia työssäni yhteisötaiteilijana. Pidän sitä erittäin tärkeänä asiana. Ihmisiä jaetaan tänä päivänä liikaa ikäperusteisesti ryhmiin. On vauvaryhmiä, päiväkoti-ikäisiä, koululaisia, nuoria, työikäisiä, lasten vanhempia, eläkeläisiä ja vanhuksia. Ja kaikki kokoontuvat omissa poteroissaan tapaamaan ikäryhmäläisiään.

Vertaistukimielessä ikäryhmien kohtaamisille on toki paikkansa, mutta kulttuurin ja taiteen äärellä voimme kohdata toisemme minkä ikäisenä tahansa. Ne hetket ovat parhaillaan todella antoisia ja merkityksellisiä. Niinä hetkinä siirrämme kulttuuriperintöämme sukupolvilta toisille. Tällaiset kohtaamiset tukevat ja kasvattavat meitä ihmisinä näkemään toisemme yhdenvertaisina toimijoina riippumatta iästä.”

Tuuli Pollari, yhteisötaiteilija

Yhteystiedot:

Tuuli Pollari
Ylöjärven kaupunki
Yhteisötaiteilija
040 167 7964
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Elina Lind
Ylöjärven kaupunki
Taidekasvattaja
050 521 9550
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi