Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Tekninen lautakunta esittää oikaisua Karhen koulun kielteiseen purkulupapäätökseen

Ylöjärven tekninen lautakunta käsitteli oikaisuvaatimusta Karhen koulun purkulupapäätöksestä kokouksessaan tiistaina 11.10.2022.

Tekninen lautakunta päätti esittää ympäristölautakunnalle, että se tekisi oikaisun johtavan rakennustarkastajan kielteiseen purkulupapäätökseen ja että ympäristölautakuntakunta myöntäisi Karhen koululle purkuluvan lupahakemuksen mukaisesti.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti 9.5.2022, että Karhelle Viljakkalaan rakennetaan kokonaan uusi koulurakennus ja että vanha koulurakennus salkutetaan purettavaksi. Kohteen rakennuttaja, Ylöjärven kaupungin toimitilojen vastuualue, teki purkulupahakemuksen, johon se sai kielteisen päätöksen kaupungin rakennusvalvonnasta. Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Ylöjärven kaupungin kaavoitusyksikkö jättivät kukin kielteisen lausunnon purkulupahakemukseen.

Aikataulullisena tavoitteena on, että ympäristölautakunta käsittelee oikaisuvaatimusta mahdollisimman pian eli loka- tai marraskuun kokouksessaan.

Karhen koulu on osa Viljakkalan yhtenäiskoulua. Karhen kyläkoulussa on vuosiluokkien 1-6 oppilaita hieman alle 50. Tällä hetkellä koulun oppilaat opiskelevat väistötiloissa koulun pihapiirissä.

Karhen koulun rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus valmistui 24.1.2022. Tutkimus osoitti, että rakennuksen ongelmia ei voi poistaa kevyin korjaustoimenpitein, vaan ne edellyttävät laaja-alaista peruskorjausta. 

Tekninen lautakunta 11.10.2022

Kaupunginvaltuusto päätti uuden koulun rakentamisesta Karhelle (tiedote 9.5.2022)

Päivitys 

Tekninen lautakunta käsitteli Karhen koulun purkulupaa 15.3.2023. Tällöin lautakunta antoi vastauksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden selityspyyntöön purkuluvasta. Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Ylöjärvi-seura ry:n ovat valittaneet Ylöjärven ympäristölautakunnan 26.10.2022 tekemästä purkulupapäätöksestä. Tekninen lautakunta esittää lausunnossaaan, että hallinto-oikeus hylkää valitukset.

Tekninen lautakunta 15.3.2023