Hyppää sisältöön

Tilinpäätös hyväksytty: Ylöjärven kaupungin vuoden 2018 tulos oli torjuntavoitto, tilikauden ylijäämä 2,5 miljoonaa euroa

3.6.2019 17:40
Kategoria: Yleiset

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2018 kokouksessaan 3.6.2019.​

Tiivistelmä

  • Veroprosentti 20,5
  • Tilikauden ylijäämä 2,5 milj. €
  • Investoinnit (brutto) 12,2  milj. €
  • Lainamäärä 85,6 milj. € eli 2 597 €/asukas

Tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan Ylöjärven kaupungin tilikausi 2018 toteutui 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Alkuperäinen talousarvio oli 100 000 euroa ylijäämäinen, joten tilinpäätös toteutui talousarvioon nähden parempana.

Ylijäämäinen tilikausi saavutettiin huolimatta verotulojen kokonaismäärän ja valtionosuuksien negatiivisesta kehityksestä. Positiivisen tuloksen syntymistä edesauttoivat aktiivisena käynyt tonttikauppa sekä satunnaisluonteiset tuottoerät: Elokaaren palvelukeskuksen myyntivoitto sekä sairaanhoitopiirin pääoman palautus. Lainamäärää pystyttiin lyhentämään peräti seitsemän miljoonaa euroa 92,6 miljoonasta 85,6 miljoonaan euroon. Asukasta kohti laskettu lainamäärä pieneni 220 euroa 2 597 euroon. Lainamäärän hallinta on Ylöjärven kaupungin strateginen tavoite.

Toimintatuotot olivat 25,3 miljoonaa euroa ja ne ylittivät budjetoidun selkeästi Elokaaren palvelutalokiinteistön myyntivoiton sekä maanmyyntitulojen ansiosta. Varhaiskasvatusmaksut laskivat 450 000 euroa maksuja koskevan lainsäädäntömuutoksen seurauksena.

Toimintakulut kasvoivat 2,4 prosenttia vuodesta 2018. Kasvua voidaan pitää kohtuullisena, vaikka talousarvion mukainen taso ylitettiin. Toimialoista sote-puolen menokasvu oli voimakkainta.

Kaupungin kokonaisverotulot vuonna 2018 olivat noin 125,4 miljoonaa euroa. Verotulot laskivat 1,6 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia. Kunnallisveron tuotto oli 112 miljoonaa euroa ja vähennystä edellisvuodesta oli 0,4 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia. Kertymän pienentyminen johtuu vuoden 2017 verotuksesta aiheutuneista negatiivisista tasauseristä. Yhteisöveroa kertyi 0,2 miljoonaa euroa vähemmän. Kiinteistöveroja kertyi edellisvuoden tapaan 7,5 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia kertyi 40,8 miljoonaa euroa eli noin 0,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtionosuudet pienenivät toista vuotta peräkkäin.

Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat 12,2 miljoonaa euroa ja kokonaisinvestointibudjetissa pysyttiin eikä olennaisia hankekohtaisia ylityksiä tapahtunut. Merkittävimpiä uusinvestointeja olivat Metsäkylän koulun laajennus sekä Viljakkalan kevyen liikenteen väylän rakentaminen.

Työttömyys pieneni Ylöjärvellä vuoden aikana 8,2 prosentista 6,7 prosenttiin. Työttömyysaste on selvästi alhaisempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin.

Asukasluku kasvoi 89 henkilöä eli 0,3 prosenttia.

Ylöjärven kaupungin tilinpäätös 2018 (pdf)