Hyppää sisältöön

Tilinpäätös hyväksytty - Ylöjärven kaupungin vuoden 2019 tulos oli moni-ilmeinen ja tilikausi painui selvästi alijäämäiseksi

8.6.2020 17:45
Kategoria: Yleiset

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2019 kokouksessaan 8.6.2020.​

Tiivistelmä

  • Veroprosentti 20,5
  • Tilikauden alijäämä 5,6 milj. €
  • Investoinnit (brutto) 12,6 milj. €
  • Lainamäärä 85,4 milj. € eli 2 568 €/asukas
  • Asukkaita 33 234

Usean positiivisen vuoden jälkeen Ylöjärven kaupungin tilinpäätös painui alijäämäiseksi. Valtion toimeenpanema verokorttiuudistus ja tulorekisterin käyttöönoton haasteet aiheuttivat ennakoimattomia verotulomenetyksiä. Samanaikaisesti erityisesti erikoissairaanhoidon menot kasvoivat huomattavasti usean vuoden jälkeen. Myöskään satunnaisluonteisia tuottoeriä ei ollut. Lisäksi maanmyyntituottoja kertyi aiempia vuosia maltillisemmin.

Alijäämäisestä tilikaudesta huolimatta lainamäärä pieneni 85,6 miljoonasta eurosta 85,4 miljoonaan euroon. Asukasta kohti laskettu lainamäärä pieneni 29 euroa 2 568 euroon. Lainamäärän hallinta on Ylöjärven kaupungin strateginen tavoite.

Toimintatuotot olivat 22,7 miljoonaa euroa. Ne laskivat edellisvuodesta maanmyyntituottojen pienentymisen vuoksi mutta ylittivät kuitenkin budjetoidun tuottomäärän.

Toimintakulujen kasvu oli 5,7 prosenttia vuodesta 2018. Kasvuvauhti oli suunniteltua huomattavasti voimakkaampaa johtuen osittain erikoissairaanhoidon kysynnän kasvusta.

Kaupungin kokonaisverotulot vuonna 2019 olivat noin 129,8 miljoonaa euroa. Verotulot lisääntyivät 4,4 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia. Kunnallisveron tuotto oli 116,1 miljoonaa euroa ja lisäystä edellisvuodesta oli 4,2 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia. Kunnallisverokertymä jäi kuitenkin selvästi odotetusta. Yhteisöveroa kertyi 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018. Kiinteistöveroja kertyi edellisvuoden tapaan 7,6 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia kertyi 41,5 miljoonaa euroa eli noin 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat 12,6 miljoonaa euroa. Kaupunki pysyi kokonaisinvestointibudjetissa eikä investointilajikohtaisia ylityksiä tapahtunut. Merkittävimpiä investointeja olivat Vanhan Räikän peruskorjauksen valmistuminen sekä Viljakkalan yhtenäiskoulun liikuntasalin rakentaminen. Liikenneväylien rakentamiseen ja korjaamiseen investoitiin edellisvuoden tapaan lähes kuusi miljoonaa euroa.

Työttömyys lisääntyi Ylöjärvellä hieman vuoden aikana, 6,7 prosentista 7,0 prosenttiin, mutta oli selvästi alhaisempaa kuin Pirkanmaalla keskimäärin.

Asukasluku kasvoi 251 henkilöä eli 0,8 prosenttia.

Ylöjärven kaupungin tilinpäätös 2019 (pdf)