Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Työllisyyden kuntakokeilu Pirkanmaalla hyvässä vauhdissa 

Maaliskuussa alkaneen Pirkanmaan työllisyyskokeilun asiakassiirrot TE-toimistolta kuntiin sujuivat hyvin. 

Asiakkaille on kotikunnasta nimetty nyt OMA-valmentajat. Asiakkaiden kontaktointi on niin ikään päässyt vauhtiin. Isommissa kunnissa yhteydenottoa voi joutua vielä hetken odottamaan, sillä siirtymävaihe kestää toukokuun loppuun.  Moni asiakas on kuitenkin jo tässä vaiheessa saanut kotikunnaltaan omiin tarpeisiinsa sopivaa palvelua. He ovat esimerkiksi työllistyneet tai ohjautuneet koulutukseen. 

Ylöjärvellä siirtyvä asiakasmäärä oli kokeilun käynnistyessä noin 1100 asiakasta. Koronatilanteen vuoksi kaupungin työllisyyspalvelut on toiminut pääasiassa etänä ja asiakkaisiin on oltu yhteydessä puhelimitse. Kontaktoinnissa ollaan Ylöjärvellä hyvässä vauhdissa ja kaikkiin kokeilun asiakkaisiin ollaan yhteydessä toukokuun loppuun mennessä.

Nuoria asiakkaita kolmannes

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu alkoi Pirkanmaalla 1.3.2021. Kokeilun alkamisen myötä osa työttömistä työnhakijoista siirtyi oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Pirkanmaalla asiakkaita siirtyi kuntiin reilut 28 000, joista alle 30-vuotiaiden nuorten osuus on noin 35 %. 

Asiakassiirrot sujuivat kokonaisuutena hyvin. Kaikille kokeiluun ohjatuille työnhakijoille on nyt saatu nimettyä OMA-valmentaja, joita Pirkanmaan kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa on yhteensä noin 250. OMA-valmentajien rinnalla kaikissa kunnissa eri alojen asiantuntijoista koostuva monialainen osaajayhteisö auttaa asiakasta hänen palvelutarpeensa mukaisesti.  

Uusia ratkaisuja kohtaanto-ongelman selättämiseksi  

Kuntakokeilun asiakkaille luodaan uusia ja vaikuttavia palveluja yhteistyössä laajan kumppanuusverkoston kanssa. Palveluja kehitetään työllisyyspalvelujen, koulutusorganisaatioiden, elinkeino- ja yrityspalvelujen, sote-palvelujen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä valtion kanssa.

Tarjolla on muun muassa valmennuksia, koulutuksia, rekrytoivia työkokeiluja, ammatinvalinnan ohjausta tai yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa toimintaa. Yritystoiminnan käynnistämisestä kiinnostuneille voidaan tarjota alkavan yrittäjän palveluja ja starttirahaa.

Uusien ratkaisujen avulla pyritään ennen kaikkea tehostamaan työntekijän ja työpaikan kohtaamista. Kuntakokeilulla pureudutaan kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen paikallisuus ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Työnvälitys on keskeisin osa kokeilua. 

– Paikallisten osaamistarpeiden tunteminen sekä työtä hakevien osaamisen uudistaminen työmarkkinoiden tarpeisiin ovat toimintamme keskiössä. Monesti parhaisiin tuloksiin päästään, kun työnhakijan ja työnantajan tarpeet tunnetaan perusteellisesti ja kohtaannon syntymistä edistetään tapauskohtaisin räätälöidyin ratkaisuin, toteaa henkilöasiakaspalveluiden johtaja Sari Oksanen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.  

Etätapaamisten rinnalle perinteistä lähipalvelua  

Koronatilanteesta johtuen tapaamiset OMA-valmentajan kanssa järjestyvät vielä pääosin etäyhteyksin. Työntekijät ovat kuitenkin toiveikkaita, että he pääsisivät tapaamaan asiakkaita kasvokkain viimeistään ensi syksynä. Toiveissa on myös järjestää jo kovasti kaivattuja ja ihmisiä yhdistäviä tapahtumia paikan päällä. Osana kokeilua kehitetään aktiivisesti monikanavaisia digitaalisia palveluja.   

– Etäasioinnista korona-aikana saamamme asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista ja on selvää, että jatkossakin haluamme kehittää etäasiointia. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita heille sopivin palvelukanava, toteaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen kehityspäällikkö Janne Taiponen

Teksti: Marja-Liisa Tuomisaari ja Petra Mattila   
Kuva: Ylöjärven kaupunki

Kuntakokeilun alueelliset verkkosivut

Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelut