Hyppää sisältöön

Yhdistysavustukset

Kaupunki tukee vuosittain paikallisten yhdistysten, seurojen ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla. Vuonna 2022 avustusten hakuaika oli 1.-31.3. Haku tapahtuu sähköisesti.

Yhdistysten yleisavustukset

Yhdistysten yleisavustus on tarkoitettu rekisteröityjen yhdistysten järjestämän yleishyödyllisen Ylöjärvellä toteutettavan toiminnan tukemiseen. Yleisavustuksen myöntämisessä huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden sekä hyvinvointisuunnitelman painopisteiden ja tavoitteiden kanssa. Yleisavustukset myöntää hyvinvointilautakunta.

Lue lisää: Hyvinvointilautakunnan avustusperiaatteet

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta.

Lue lisää: Hyvinvointilautakunnan avustustoiminnan periaatteet

Kulttuurityön kohdeavustukset

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään yhdistyksille ja ryhmille kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset ja ryhmät, jotka edistävät ja harjoittavat kulttuuritoimintaa Ylöjärvellä.

Kohdeavustus on rahallista tukea hankkeisiin tai tapahtumiin, jotka

  • tapahtuvat Ylöjärvellä tai edistävät ylöjärveläistä kulttuurielämää ja
  • lisäävät ja monipuolistavat kulttuuritarjontaa Ylöjärvellä ja/tai
  • elävöittävät kotiseudun perinteitä ja historiaa tai tallentavat niitä ja/tai
  • vahvistavat ryhmän tai yhdistyksen toimintaedellytyksiä

Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta.

Lue lisää: Hyvinvointilautakunnan avustustoiminnan periaatteet

Nuorisoavustukset

Nuorisotoiminnan toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet nuorisotoimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta. 

Lue lisää Hyvinvointilautakunnan avustustoiminnan periaatteet

Nuva-raha nuorten toimintaan

Nuva-rahaa (aiemmin Vaikuta ja Päätä -raha) myönnetään Ylöjärvellä järjestettävien 7-21-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien tukemiseen ja edistämiseen. Hakija voi olla yksityishenkilö, nuorten ryhmä, oppilaskunta tai kolmannen sektorin toimija. Nuva-rahan jakaa nuorisovaltuuston esityksestä hyvinvointilautakunta.

Lue lisää: Hyvinvointilautakunnan avustustoiminnan periaatteet

Projektituki

Hyvinvointilautakunnan projektituki on tarkoitettu yhdistysten, yhteisöjen tai toimintaryhmien järjestämän yleishyödyllisen, paikallisen ja maksuttoman toiminnan ja tapahtumien toteuttamiseen.

Projektitukea voidaan myöntää ylöjärveläisten elinolosuhteiden laadun, hyvinvoinnin tai osallisuuden edistämiseen. Hyvinvointia ja osallisuutta edistävien projektien avustusten jakamisessa painotetaan kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta nousevia tavoitteita ja painopisteitä.

Projektituella tuetaan ensisijaisesti hankkeita tai tapahtumia jotka

  • vahvistavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
  • kaventavat hyvinvointieroja esimerkiksi edistämällä terveellisiä elämäntapoja, tukemalla päihteettömyyttä, edistämällä mielen hyvinvointia tai ehkäisemällä syrjäytymistä
  • vaikuttavat myönteisesti ympäristön tilaan
  • kohdistuvat lapsiin nuoriin tai lapsiperheisiin
  • tukevat ylöjärveläisten ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta
  • edistävät erityisryhmien hyvinvointia.

Hyvinvointilautakunnan projektituki on haettavissa kahdesti vuodessa. Maksu tapahtuu kulutositteita ja hankeraporttia vastaan. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta.

Lue lisää: Hyvinvointilautakunnan avustustoiminnan periaatteet

Ympäristönhoitoavustukset

Ympäristölautakunnan myöntämää avustusta voi saada esimerkiksi ympäristön ja luonnon siistimis- tai kunnostustöistä aiheutuviin kuluihin. Avustuksia myönnetään Ylöjärvellä tehtävään toimintaan pääsääntöisesti yhdistyksille ja seuroille. Avustukset myöntää ympäristölautakunta.

Päivitetty: 17.5.2022