Hyppää sisältöön

Yhdistysavustukset

Kaupunki tukee vuosittain paikallisten yhdistysten, seurojen ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla. Avustusten päähaku on keväisin. Projektitukea ja kulttuuritoiminnan kohdeavustusta voi hakea kahdesti vuodessa (keväisin ja syksyisin). Kaikkia avustuksia haetaan sähköisesti.

Lue lisää: Hyvinvointilautakunnan avustustoiminnan periaatteet, päivitetty 14.2.2023 (pdf)

Kaipaatko lisätietoja erilaisista avustusmuodoista? Meidät tavoittaa parhaiten osoitteesta avustukset(at)ylojarvi.fi. Voit myös ottaa yhteyttä hyvinvointipäällikkö Suvi Saariseen, p. 044 481 1471, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy neuvoa!

Hakuajat 2023

 • Yhdistysten yleisavustus 1.-31.3.2023
 • Liikuntatoiminnan toiminta-avustus 1.-31.3.2023
 • Nuorisotoiminnan toiminta-avustus 1.-31.3.2023
 • Nuva-raha nuorten toimintaan 1.-31.3.2023
 • Ympäristönhoitoavustus 1.-31.3.2023

 • Kulttuuritoiminnan kohdeavustus 1.-15.3.2023, toinen haku syyskuussa
 • Projektituki 1.-15.3.2023, toinen haku syyskuussa


Yhdistysten yleisavustukset 1.-31.3.2023

Yhdistysten yleisavustus on tarkoitettu rekisteröityjen yhdistysten järjestämän yleishyödyllisen Ylöjärvellä toteutettavan toiminnan tukemiseen. Yleisavustuksen myöntämisessä huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden sekä hyvinvointisuunnitelman painopisteiden ja tavoitteiden kanssa. Yleisavustukset myöntää hyvinvointilautakunta. 

Liikuntatoiminnan toiminta-avustukset 1.-31.3.2023

Liikuntatoiminnan toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta. 

Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset 1.-31.3.2023

Nuorisotoiminnan toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet nuorisotoimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta. 

Nuva-raha nuorten toimintaan 1.-31.3.2023

Nuva-rahaa (aiemmin Vaikuta ja Päätä -raha) myönnetään Ylöjärvellä järjestettävien 7-21-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien tukemiseen ja edistämiseen. Hakija voi olla yksityishenkilö, nuorten ryhmä, oppilaskunta tai kolmannen sektorin toimija. Nuva-rahan jakaa nuorisovaltuuston esityksestä hyvinvointilautakunta. 

Ympäristönhoitoavustukset 1.-31.3.2023

Ympäristönhoitoavustusta voi saada esimerkiksi ympäristön ja luonnon siistimis- tai kunnostustöistä aiheutuviin kuluihin. Avustuksia myönnetään Ylöjärvellä tehtävään toimintaan pääsääntöisesti yhdistyksille ja seuroille. Avustukset myöntää ympäristölautakunta. 

Kulttuuritoiminnan kohdeavustukset 1.-15.3.2023

Kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia myönnetään yhdistyksille ja ryhmille kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset ja ryhmät, jotka edistävät ja harjoittavat kulttuuritoimintaa Ylöjärvellä.

Kohdeavustus on rahallista tukea hankkeisiin tai tapahtumiin, jotka tapahtuvat Ylöjärvellä tai edistävät ylöjärveläistä kulttuurielämää ja lisäävät ja monipuolistavat kulttuuritarjontaa Ylöjärvellä ja/tai elävöittävät kotiseudun perinteitä ja historiaa tai tallentavat niitä ja/tai vahvistavat ryhmän tai yhdistyksen toimintaedellytyksiä.

Kulttuuritoiminnan kohdeavustus on haettavissa kahdesti vuodessa. Hakuaika on kaksi viikkoa. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta.

Lue lisää kulttuuritoiminnan kohdeavustuksista ja täytä hakulomake

Projektituki 1.-15.3.2023

Projektituki on tarkoitettu yhdistysten, yhteisöjen tai toimintaryhmien järjestämän yleishyödyllisen, paikallisen ja maksuttoman toiminnan ja tapahtumien toteuttamiseen.

Projektitukea voidaan myöntää ylöjärveläisten elinolosuhteiden laadun, hyvinvoinnin tai osallisuuden edistämiseen. Hyvinvointia ja osallisuutta edistävien projektien avustusten jakamisessa painotetaan kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta nousevia tavoitteita ja painopisteitä.

Projektituella tuetaan ensisijaisesti hankkeita tai tapahtumia jotka

 • vahvistavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
 • kaventavat hyvinvointieroja esimerkiksi edistämällä terveellisiä elämäntapoja, tukemalla päihteettömyyttä, edistämällä mielen hyvinvointia tai ehkäisemällä syrjäytymistä
 • vaikuttavat myönteisesti ympäristön tilaan
 • kohdistuvat lapsiin nuoriin tai lapsiperheisiin
 • tukevat ylöjärveläisten ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta
 • edistävät erityisryhmien hyvinvointia.

Projektituki on haettavissa kahdesti vuodessa. Hakuaika on kaksi viikkoa. Maksu tapahtuu kulutositteita ja hankeraporttia vastaan. Tuen myöntää hyvinvointilautakunta.

Projektituen hakulomake aukeaa 1.3.

Askartelevat kädet

Yhteystiedot

Saarinen Suvi
Hyvinvointipäällikkö
044 4811471
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, PL 22, 33470 Ylöjärvi

Yhdistysten avustushaku käynnissä

Yleisavustus 1.3.-31.3.2023

Projektituki  1.3.-15.3.2023

Päivitetty: 1.3.2023