Hyppää sisältöön

Yhdistysavustukset

Kaupunki tukee vuosittain paikallisten yhdistysten, seurojen ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla. Vuonna 2021 avustusten hakuaika oli 1.-26.2. 

Yhdistysten toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu ylöjärveläisten ja Ylöjärvellä toimivien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta. 

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta.

Kulttuurityön kohdeavustukset

Kulttuurityön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille yhdistyksille ja ryhmille kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta.

Nuorisotyön kohdeavustukset

Nuorisotyön kohdeavustuksia myönnetään ylöjärveläisille nuorisotyötä tekeville järjestöille ja ryhmille koulutus- ja kurssitoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, kansainväliseen toimintaan sekä toiminnasta aiheutuneisiin ohjaajakuluihin. Kohdeavustukset maksetaan tositteiden perusteella. Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta.

Nuva-raha nuorten toimintaan

Nuva-rahaa (aiemmin Vaikuta ja Päätä -raha) myönnetään Ylöjärvellä järjestettävien 7-21 -vuotiaiden lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien tukemiseen ja edistämiseen. Hakija voi olla yksityishenkilö, nuorten ryhmä, oppilaskunta tai kolmannen sektorin toimija. Nuva-rahan jakaa nuorisovaltuuston esityksestä hyvinvointilautakunta.

Talkooraha

Talkooraha on hyvinvointilautakunnan myöntämä avustus, jota voivat anoa rekisteröidyt yhdistykset. Talkooraha on tarkoitettu paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen lautakunnan alaisella toimialueella. 

Ympäristönhoitoavustukset

Ympäristölautakunnan myöntämää avustusta voi saada esimerkiksi ympäristön ja luonnon siistimis- tai kunnostustöistä aiheutuviin kuluihin. Avustuksia myönnetään Ylöjärvellä tehtävään toimintaan pääsääntöisesti yhdistyksille ja seuroille. 

Päivitetty: 11.8.2021