Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven kaupungin tilikausi 2022 toteutui talousarviota parempana

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2022 kokouksessaan 12.6.2023.

Tiivistelmä tilinpäätöksestä 2022

  • Veroprosentti 20,5
  • Tilikauden tulos -2,9 milj. €
  • Tilikauden alijäämä 0,8 milj. €
  • Investoinnit (brutto) 23,5 milj. €
  • Lainamäärä 90,8 milj. € eli 2 703 €/asukas
  • Asukkaita 33 608 eli +75

Ylöjärven kaupungin tilikausi 2022 oli odotettua parempi. Vaikka tilikausi muodostui alijäämäiseksi, toteutui tilikausi huomattavasti talousarviota parempana. Vuoden 2022 tulos oli -2,9 miljoonaa euroa ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 0,8 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli -4,9 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä 3,7 miljoonaa euroa.

Koronapandemia jatkui edelleen ja se vaikutti kaupungin toimintaan ja talouteen. Runsain lisäresurssien tarve painottui alkuvuoteen. Vuonna 2022 valmistauduttiin hyvinvointialueiden käynnistymiseen. Toiminnan siirtoon ja tulevaan yhteistyöhön liittyviä käytänteitä työstettiin laajalla rintamalla terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, työllisyydenhoidon sekä tukipalveluiden osalta. Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti myös kuntien talouteen monilla tavoin. Energiakriisi ja voimakkaasti kasvanut inflaatio nostivat toiminnan kustannuksia.

Toimintatuotot olivat 27,4 miljoonaa euroa ja vähenivät 2,3 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Valtiolta saatiin koronatukia edellisen vuoden 5,5 miljoonan euron sijaan 2,1 miljoonaa euroa. Päivittäiseen toimintaan liittyvät myynti- ja maksutuotot sitä vastoin lisääntyivät.

Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2021 verrattuna 13,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiseksi toimintakulukasvuksi muodostui 5,8 prosenttia. Nettomenojen eli toimintakatteen kasvu oli 8,3 prosenttia.

Kaupungin kokonaisverotulot kehittyivät vahvasti vuonna 2022. Verotulot olivat 152,6 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 10,5 miljoonaa vuodesta 2021 euroa eli 7,4 prosenttia. Kunnallisveron tuotto oli 133,2 miljoonaa euroa ja lisäystä edelliseen vuoteen oli 8,9 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia. Kasvu oli ennakoitua vahvempaa ja pohjautui hyvään työllisyystilanteeseen ja ansiotulojen kasvuun.

Yhteisöveroa kertyi 11,7 miljoonaa euroa eli 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinteistöveroja kertyi 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän eli 7,7 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia kertyi 52,7 miljoonaa euroa eli 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksia kasvatti muun muassa kunnille osoitettujen uusien tehtävien rahoitus, indeksitarkastus ja verotulojen kompensaatio.

Lainamäärä nousi 84,6 miljoonasta eurosta 90,8 miljoonaan euroon. Asukasta kohti laskettu lainamäärä kasvoi 181 euroa 2 703 euroon.

Tilikaudella toteutettiin huomattava neljän miljoonan euron maakauppa Kolmenkulman alueelta. Tavoitteena on muodostaa monipuolinen yritysalue, joka tukee Kolmenkulman alueelle muodostunutta ja suunniteltua yritysaluekokonaisuutta. Keskeisiä investointeja olivat Siltatien elokuussa 2023 avattavan koulun sekä alueen kunnallistekniikan rakentaminen (kuva), Kolmenkulman teollisuusalueen rakentaminen ja Takamaan kevyen liikenteen väylän rakentaminen.

Kaupungin investointikulut olivat 23,5 miljoonaa euroa.

Ylöjärven kaupunkistrategia päivitettiin vuonna 2022. Ylöjärvi rakentaa elinvoimaa vahvaan kasvuun pohjautuen. Strategiaa täsmentävän kasvuohjelman tavoitteeksi asetettiin koko kaupungin tasolla 45 000 asukasta vuonna 2040.

Työttömyys laski Ylöjärvellä vuoden aikana 6,4 prosentista 5,7 prosenttiin ja oli alhaisimpia Pirkanmaalla. 

Asukasluku kasvoi 75 henkilöä eli 0,2 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto 12.6.2023