Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Maankäyttö- ja palveluohjelma 2022-2026

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi MAPSTO-asiakirjan vuosille 2022-2026 talousarviokokouksessaan 8.11.2021. Asiakirjaan ei tehty käsittelyssä varsinaisia muutoksia, mutta siihen lisättiin ponsi Asemantien junaseisakkeen kaavasuunnittelun aloittamisesta. 

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO kuvaa sitä, miten kaupungin rakennettu ympäristö (liikenneväylät, puistot, asuin- ja yritysalueet) kehittyy seuraavan viisivuotiskauden aikana.  

MAPSTOon kootaan alueittain kaupungin olemassa oleva palveluverkko sekä suunnitellut kaavoituskohteet, investointihankkeet ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma. 

Investointihankkeet päätetään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa. 

Kaupungin kotisivuilla oleva MAPSTO-kartta päivitetään lähiaikoina.

Kaupunginvaltuusto 8.11.2021