Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Tilapäinen valiokunta esittää kaupunginhallituksen erottamista

Tilapäinen valiokunta päätti ehdotuksestaan Ylöjärven kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen erottamista koskevassa asiassa tiistaina 29.8.2023. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 5 – 2.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 11.9.2023.

Tilapäisen valiokunnan päätösehdotus kaupunginvaltuustolle on seuraava (pöytäkirja):

  1. Kaupunginvaltuusto päättää todeta kaupunginhallituksen menettäneen kaupunginvaltuuston luottamuksen tämän pykälän päätösehdotuksen kohdan 3 mukaisin perusteluin.
  2. Kaupunginvaltuusto päättää erottaa kuntalain 34 §:n nojalla kaupunginhallituksen tämän pykälän päätösehdotuksen kohdan 3 mukaisin perusteluin. Erottamispäätös koskee jäseniä ja varajäseniä.
  3. Kaupunginvaltuusto päättää todeta hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla tämän päätöksen perustelut (perustelut pöytäkirjassa).
  4. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 79 §:n nojalla todeta, että erotettu kaupunginhallitus jatkaa toimessaan, kunnes uusi kaupunginhallitus on valittu.
  5. Kaupunginvaltuusto päättää antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi tämän päätöksen toimeenpanon.
  6. Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

Ylöjärven kaupungin kirjaamoon jätettiin 24.5.2023 aloite kaupunginvaltuustolle kuntalain pykälien 34-35 mukaisen menettelyn aloittamiseksi. Aloitteen on allekirjoittanut 27 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Lisäksi 2 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua ovat ilmaisseet sähköpostitse kannatuksensa aloitteelle.

Kuntalain 34 § mukaan valtuusto voi erottaa kunnan toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.6.2023 asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen mahdollista erottamista koskevaa asiaa.

Tilapäinen valiokunta on valmistellut asiaa ja osana valmistelua kuullut asianosaisia kahteen otteeseen sekä pyytänyt asiantuntijalausunnon Kuntaliitolta.

Tilapäisen valiokunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedote tilapäisen valiokunnan asettamisesta 

Lisätietoja:

Tapani Tienari, tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja, p. 040 0606 714