Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestystä päivitettiin

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin rakennusjärjestyksen päivityksen kokouksessaan 8.11.2021. Päivitetty rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2022 ja kumoaa vuonna 2017 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen. 

Jatkossa rakennusjärjestyksen päivitys on jatkuva prosessi ja tilannetta tarkastellaan vuosittain. 

Nyt rakennusjärjestyksessä päivitettiin liki 20:ta pykälää sekä lisättiin yksi uusi pykälä, joka koskee vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asuinrakennukseksi. 

Vapaa-ajan asunnon voi jatkossa, tiettyjen ehtojen täyttyessä, muuttaa vakituiseen asumiseen suoralla rakennusluvalla. Tämä koskee kaavoittamattomia alueita koko kaupungin alueella. Käyttötarkoituksen muuttaminen on aiemmin aina edellyttänyt poikkeuslupapäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. 

Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseen asumiseen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

  • rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 3000 m2 (jos rakennuspaikka liitetään keskitettyyn jätevesiverkostoon) tai rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5000 m2 (jos rakennuspaikan jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot)
  • rakennuspaikalle on olemassa pelastusajoneuvoille soveltuva tieyhteys
  • muutos- ja korjaustyöt ja käyttötarkoituksen muutos toteutetaan siten, että rakennus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 117 a—g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset
  • rakennuspaikan tulee tukeutua olevaan kyläasutukseen ja sen läheisyydessä tulee entuudestaan sijaita useampia pysyvän asutuksen rakennuspaikkoja
  • rakennuspaikalla noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä rakennusoikeuden (rakennusten kerrosalat ja rakennuspaikan kokonaiskerrosala), rakennusten rantaviivaetäisyyksien sekä rantamaiseman luonnonmukaisuuden ja puuston osalta. 

Jos edellytykset eivät täyty, käyttötarkoituksen muutosta voi edelleen hakea myös poikkeuslupamenettelyllä. 

Kaupunginvaltuusto 8.11.2021

Rakennusvalvonnan sivut