Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven kaupunki allekirjoitti elinvoimalupauksen yhdessä yrittäjäyhdistysten ja MTK-yhdistysten kanssa

Ylöjärven kaupunki ja Kurun, Viljakkalan sekä Ylöjärven yrittäjäyhdistykset ja Ylöjärven MTK-yhdistysten edustajat allekirjoittivat torstaina 15.6. elinvoimalupauksen. Lupauksella sitoudutaan yhdessä edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä ja vahvistamaan kaupungin elinvoimaisuutta. Vastaavaa lupausta ei ole aiemmin allekirjoitettu.

Kaupungin osalta lupauksen antaminen perustuu voimassa olevaan kaupunkistrategiaan, elinkeino-ohjelmaan ja muihin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin.

Lupauksessa on neljä yhteistä painopistealuetta, joiden toteutumista seurataan kaupungin ja yrittäjäyhdistysten yhteistyöryhmässä. Painopistealueet ovat yritysmyönteisen ilmapiirin edistäminen, elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäminen, yritysvaikutusten arviointi ja yrittäjyyden kaupunki. 

Yritysmyönteisen ilmapiirin edistämisellä tarkoitetaan, että kaupunki ja yritykset käyvät aktiivista ja avointa vuoropuhelua ja pyrkivät edistämään yritysmyönteistä ilmapiiriä kaupungissa.

Elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseen kuuluu, että kaupunki huolehtii siitä, että kaavoitus- ja lupaprosessit ovat mahdollisimman sujuvia ja lakien ja määräysten mukaisia. Isommissa kaavahankkeissa hyödynnetään erillistä yritysvaikutusten arviointia osana kaavoitusprosessia. Lisäksi elinkeinoelämälle luodaan toimintaympäristöjä, joissa se voi kasvaa ja edelleen kehittyä.

Kaupungin päätöksenteossa huomioidaan yritysvaikutusten arviointi. Yritysvaikutusten arviointia tehdään Ylöjärven kaupungin ja yrittäjäyhdistysten yhdessä sovitun prosessin mukaisesti.

Ylöjärvi on yrittäjyyden kaupunki, jossa toimii yli 3000 yritystä. Kaupunki ja yhdistykset edistävät yrittäjyyttä, sen kasvua ja kehittämistä erilaisin keinoin: esimerkiksi aktiivisella yrittäjyyskasvatustyöllä ja riittävällä resurssoinnilla elinkeinotoiminnan kehittämiseen.

Elinkeinolupauksen allekirjoittivat kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, Kurun yrittäjät ry:n puheenjohtaja Inga-Mari Lehti, Viljakkalan yrittäjät ry:n puheenjohtaja Anne Juhola, Ylöjärven yrittäjät ry:n puheenjohtaja Anu Meuronen sekä Ylöjärven MTK-yhdistysten puheenjohtaja Jukka Niittyoja.